31.5. – 2.6.2013

Pokyny

Ve formátu PDF ke stažení zde

6. a 7. závod Žebříčku B – Morava 2013

tříetapový Česko-polský pohár – MUNA 2013

8. závod Hanáckého žebříčku – jaro 2013, 7., 8. a 9. závod Euroregionální ligy OB, veřejný závod v orientačním běhu

Pořádající orgán: Český svaz orientačních sportů, sekce OB
Pořádající subjekt: TJ Zlaté Hory, oddíl orientačního běhu (ZLH) a UNTS Warszawa
Datum konání:
 • pátek 31. května 2013 – sprint
 • sobota 1. června 2013 – klasická trať
 • neděle 2. června 2013 – krátká trať
Centrum závodu:
 • pátek Szkoła Podstawowa nr 2, Jana Pawła II 9, Głuchołazy, Polsko GPS: 50°18’39.95″N, 17°23’01.77″E
 • sobota a neděle Mikulovice – bývalý vojenský prostor „MUNA“ GPS: 50°17’18.809″N 17°19’26.148″E
Časový program:
 • pátek
  • 16:00 – 17:15 prezentace – Głuchołazy
  • 18:00 start 00
  • není vyhlášení výsledků
 • sobota
  • 8:30 – 10:00 prezentace – Mikulovice
  • 11:00 start 00
  • 16:30 vyhlášení výsledků 6. závodu ŽB
 • neděle
  • 8:15 – 9:15 prezentace – Mikulovice
  • 10:00 start 00
  • 13:30 výdej map ze soboty a neděle
  • 14:30 vyhlášení výsledků 7. závodu ŽB
  • 15:00 vyhlášení celkových výsledků po třech etapách
Parkování: Bezplatně, dle pokynů pořadatelů
Časový program:
 • pátek
  • parkoviště v centru závodu
  • centrum – start 1 300 m, modré fáborky
  • cíl – centrum 500 m, červené fáborky
 • sobota
  • parkoviště v centru závodu
  • centrum – start 1 700 m, modrobílé fáborky
  • cíl – centrum 0 m
 • neděle
  • parkoviště v centru závodu
  • centrum – start 300 m
  • cíl – centrum 0 m
Použitý systém ražení: elektronický – SportIdent, v případě selhání SI jsou na mapě R políčka pro ražení kleštěmi. Jeden čip nesmí být použit v závodě vícekrát. Závodník je povinen bezprostředně po doběhu vyčíst čip v cílovém prostoru. Při ztrátě půjčeného čipu SI bude účtován poplatek 700,- Kč.
Popisy kontrol:
 • pátek na mapách a na startu
 • sobota a neděle v centru závodů pod startovními listinami formou samoobsluhy
Startovní čísla: V pátečním závodě startují všichni závodníci se startovními čísly. Závodníci kategorií D21B a H21B mají startovní čísla na všechny tři dny.
Červená skupina: Tři závody Česko-polského poháru MUNA 2013 jsou pro polskou seniorskou reprezentaci kvalifikačními závody na MS ve Finsku. Hlavní favorité kvalifikačních závodů (8 mužů a 7 žen) tvoří „červenou skupinu“, která se losuje zvlášť a startuje na začátku startovního pole.
Terén:
 • pátek – nemocnice, lázeňský park, přilehlý lesopark a smíšený (místy zarostlý) les, hustá síť komunikací. Doporučujeme obuv se špunty. Upozornění: během závodu budete opakovaně přebíhat silnici s malým provozem, dbejte na bezpečnost.
 • sobota a neděle – prostor má tři odlišné části: terén typický pro podhůří Jeseníků, rovinatý terén s potoky a pozůstatky povrchové těžby, bývalý vojenský skladový prostor s množstvím budov a komunikací. Prostor nebyl nikdy využit pro OB.
Mapy:
 • pátek Głuchołazy, 1 : 5 000, e = 2,5 m, stav květen 2013, A4, autor Miroslav Sikora, revize Jerzy Antonowicz a Jacek Morawski, mapový klíč ISSOM2007
 • sobota stav květen 2013, autoři Martin Kratochvíl a František Stupal, mapový klíč ISOM2000

Strážisko 1 : 15 000, e = 5 m, A4, pro kategorie D16B-D35B, H16B-H35B, D18C, D21C, H16C-35C, H21K

Strážisko 1 : 10 000, e = 5 m, A3, pro kategorie D40B, H14B, H40B-H65B, H14C, H45C

Bukovec, 1 : 10 000, e = 5 m, A4, pro kategorie D14B, D45B-D65B, H70B-H75B, D10C-D16C, D35C-D55C, H10C, H12C, H55C, H65C, HDR, DH10N (smajlíky), P, ZMG

 • neděle Muna, 1 : 10 000, e = 5 m, stav květen 2013, A4, autoři Martin Kratochvíl a František Stupal, mapový klíč ISOM2000

Mapy budou vodovzdorně upraveny. Tisk laser Reklamy Jilemnice. Zvláštní mapové značky: zelené kolečko výrazný strom, zelený křížek vývrat, černé kolečko bunkr, černý křížek jiný vojenský objekt, hnědý křížek plošinka.

Zakázané prostory: Zákaz vstupu na soukromé louky v okolí shromaždiště. Zákaz vstupu do oblastí ohraničených mapovou značkou 710 Nebezpečná oblast. POZOR: Ve vojenském prostoru jsou neoznačené pozůstatky po činnosti vojáků – zbytky ostnatých drátů, větrací šachty podzemních bunkrů apod. !!! BUĎTE OPATRNÍ !!! Závodíte na vlastní nebezpečí.
Start: podle časového harmonogramu, po všechny tři dny bude start intervalový dle startovní listiny vyjma kategorií HDR, P, ZMG, které budou mít start libovolný. Rozsah libovolného startu: pátek 00 – 60, sobota a neděle 00 – 120. V případě nepříznivého počasí bude v sobotu zajištěn odvoz věcí ze startu do cíle.
Povinné úseky: start – začátek orientace (mapový start) a kontrola č. 100 – cíl. Povinné úseky jsou značeny.
Časový limit: pátek 90 minut, sobota 180 minut, neděle 90 minut
Zdravotní služba:: lékař v cíli
Cíl: V cíli pátečního závodu se mapy neodebírají, dbejte fair-play,v sobotu a v neděli se mapy odebírají. Výdej map z obou dní v neděli v cca 13:30
Výsledky: průběžné výsledky budou zveřejňovány v centru konečné oficiální výsledky budou na www stránkách (ORIS a muna2013.zlh.cz)
Občerstvení během závodu: v cíli (ovocná šťáva), v sobotu občerstvovací stanice v lese (voda), stánky s občerstvením v centru
WC, mytí: WC v centru (TOI-TOI), mytí v centru (lavory), šetřete vodou
Jury: Miroslav Hlava (KON), Kristýna Skyvová (STE), Jaroslav Strachota (ASU)
Vyhlášení:

podle časového harmonogramu, vyhlašovány budou tyto kategorie

 • pátek: bez vyhlašování
 • sobota: 1. – 3. místo všech kategorií B, vítězové všech kategorií C (HDR budou odměněni cenou v cíli)
 • neděle: 1. – 3. místo všech kategorií B, 1. – 3. místo všech kategorií třídenních závodů

Závody budou hodnoceny jako tříetapové, po nedělním závodu budou vyhlášeny celkové výsledky dané součtem časů ve všech třech závodech.

Protesty: písemně proti vkladu 200,- Kč hlavnímu rozhodčímu Případné protesty proti oficiálním výsledkům na adresu Hana Pavlíková, Ondřejovice 237, 793 76, Zlaté Hory :
Předpis: Závodí se na vlastní nebezpečí podle platných Pravidel OB a Soutěžního řádu soutěží sekce OB.
Občerstvení a stánkový prodej: Pořadatelé ve spolupráci s dalšími subjekty budou provozovat bufet s obvyklým sortimentem. Provozování jakékoliv prodejní nebo propagační činnosti je možné pouze se souhlasem ředitele závodu.
Předpokládané časy vítězů: Podle platného Soutěžního řádu soutěží sekce OB.
Funkcionáři závodu:
 • ředitel závodu: Hana Pavlíková R3, Joanna Parfianowicz
 • hlavní rozhodčí: Rudolf Kolář R1, Jerzy Antonowicz IOF Advisor
 • stavba tratí: Jerzy Antonowicz, Jacek Morawski (pátek), Tomáš Novotný R2 (sobota a neděle)

:


Správce stránek, hosting - Bc. Ondřej Pavlík